Súťaž

Termín konania: 4. 10. 2019

Miesto konania: počas Medzinárodného kozmetického veľtrhu INTERBEAUTY 2019 - jeseň, ktorý sa koná v dňoch 3. - 5. 10. 2019 v areáli Incheba Expo Bratislave

Súťažný poplatok: 36,- € (vrátane 20% DPH)

(Pri nenastúpení na súťaž prepadá súťažný poplatok v prospech usporiadateľa)

Základné informácie

Termín konania: 4. 10. 2019

Miesto konania: počas Medzinárodného kozmetického veľtrhu INTERBEAUTY 2019 - jeseň, ktorý sa koná v dňoch 3. - 5. 10. 2019 v areáli  Incheba Expo Bratislave


Súťažný poplatok: 36,- € (vrátane 20% DPH)
(Pri nenastúpení na súťaž a bez riadneho odhlásenia sa zo súťaže prepadá súťažný poplatok v prospech usporiadateľa)


Ceny: 1. miesto - pohár, diplom
           2. miesto - diplom
           3. miesto - diplom 

Prihláška: prostredníctvom tohto formulára.

Uzávierka prihlášok: 10. 9. 2019

Vyhlásenie výsledkov: Po ukončení priebehu súťaže slávnostným vyhlásením budú výsledky súťaže uverejnené TU.

Súhlas: Vyhradzujeme si právo na bezplatné používanie fotografií a obrazových alebo zvukových záznamov z akcie pre modely a účastníkov súťaží rovnako tak pre usporiadateľa a sponzorov. Odoslaním prihlášky s týmto súhlasíte.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára